OOPS
Map requires javascript enabled
Vikingarnas värld - teckenspråk
Locations
Info

Välkommen till Vikingarnas värld! Den här guiden har filmer med teckenspråk. 

Denna videoguide består av berättelser i de tio teman som finns i utställningen. Vi berättar om människors sociala roller och status, gårdens centrala roll, tro och möten mellan trosuppfattningar samt föreställningar om döden och livet efter detta. Du kan även lära dig mer om hantverk, handel och härjning, skepp och sjöfart, om livet i de stadsliknande miljöerna, om kyrkobyggande och ristande av runstenar. Välkommen till Vikingarnas värld!

208. En komplex blandning av trosuppfattningar
00:00
00:00
208. En komplex blandning av trosuppfattningar
Guides